Сайт сімейного психолога Вікторії Гончарової

Сімейний психолог Вікторія Гончарова

Освіта:
 • Національний Університет ім. Т.Г.Шевченка;
 • Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова;
 • КДПУ ім. Грінченко, Інститут післядипломної освіти – курс підвищення кваліфікації практичних психологів (вища категорія);
 • Міжрегіональна Академія управління персоналом (Харківський інститут) - спеціалізація в галузі позитивної психології та психотерапії, транскультуральної, сімейної психотерапії та психосоматичної медицини;
 • Всеукраїнський інститут інтегративної психології та психотерапії - курс перинатальної психології;
 • ПРООН / ЮНЕЙДС - Національний тренер програми «Рівний - рівному»;
 • Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів - спеціальність: практична психологія;
 • Консорціум удосконалення бізнес-освіти в Україні - спеціальність: управління людськими ресурсами;
 • Державна академія керівних кадрів освіти – курс керівників-організаторів шкільної психологічної служби.
 • Семінари - практикуми:
- Теорія та практика танцювально-рухової терапії;
- Методики створення тренінгів;
- Основний курс методу Хосе Сільви;
- Ефективна комунікація. ресурсні стани;
- Основи медіації;
- Епістимальні метафори. Індивідуальне картування за Норманом Двайтоном;
- Тренінг особистісного зростання (основна та лідерська програми);
- Навички ефективного комунікатора.
Досвід практичної роботи (понад двадцять сім років):
 • Участь та співавторство у проекті "Впровадження моделі структурної профілактики насильства щодо дітей" українського фонду "Благополуччя дітей";
 • Розробка та викладання курсів для Економіко-правового технікуму при МАУП;
 • Створення та проведення тренінгів з тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії;
 • Розробка та проведення тренінгів особистісного зростання педагогів – вихователів інтернатів для благодійного фонду «Приятелі дітей»;
 • Розробка та викладання курсу «Психологія ділового спілкування» для Академії флористики;
 • Співавторство у створенні психологічного модуля та проведення комунікативних тренінгів для програми ПРООН / ЮНЕЙДС «Рівний - рівному»;
 • Розробка та проведення рольових ігор для молоді в рамках міського конкурсу «Росинка – команда майбутнього»;
 • Створення та проведення бізнес-ігор з ефективного продажу для компаній «Amway», «Vision», «Go best international»;
 • Проведення бізнес-тренінгів для персоналу з телефонного продажу.
Авторські курси та програми:
 • Розробка та викладання курсів для Економіко-правового технікуму при МАУП:

-  «Основи психології»; -  «Основи психодіагностики»; -  «Вікова та педагогічна психологія»; -  «Соціальна педагогіка»; -  Практичний курс "Конфліктологія".

 • Практичні навички та методики
- сімейне, індивідуальне, групове консультування;
- прийоми глибинного інтерв'ю;
- НЛП - техніки;
- володіння техніками трансових станів;
- тілесно-орієнтовані техніки;
- створення цільових опитувальників;
- створення тренінгів та тренінгових програм.
Співпраця:
Маю 5 друкованих праць, 2 з них у наукових збірниках, 1 методичний посібник у співавторстві. 
Мова спілкування: українська, російська вільно.   
Співавтор комп'ютерної програми «Соціометрія», призначеної для аналізу взаємовідносин у колективах.