Комп’ютерна програма координатно-соціаграмного аналізу колективу Соціометрія

Програма координатно-соцiаграмного аналiзу колективу призначена для використання шкiльним психологом по роду його дiяльностi в процесi роботи як з учнями, так i з вчителями. Основною задачею програми є розрахунок структури шкiльного колективу, а також накопичення результатiв розрахунку для подальшого використання при аналiзi змiн, що вiдбуваються у колективi.

Програма розроблена по замовленню та під керівництвом психолога Гончарової Вікторії Олександрівни.

Опис комп`ютерної програми «Соціометрія»

Збір даних опитування

Перед початком роботи з програмою необхідно зібрати дані для вводу в програму. Вони включають:

— опитування членів колективу;
— опитування значимого дорослого (класний керівник; вчитель, що проводить багато часу з класом).

Крок 1. Вибір опитуємого колективу ( або реєстрація нового)

Робота з програмою починається з реєстрації нового соціологічного опитування. Для реєстрації необхідно ввести наступну інформацію:

— назва міста
— район
— номер школи
— номер класу
— номер опитування

Після цього необхідно підтвердити вибір опитування і перейти до введення інформації.

Введення інформації опитування складається з двох складових:
1. введення офіційних даних;
2. введення неофіційних даних.

Крок 2. Офіційні дані

На цьому кроці роботи вводяться офіційні дані. Інформація складається зі списку опитуємого колективу та оцінки активності членів колективу. Офіційні дані вводяться за інформацією класного керівника і містять у собі:
— список класу;
— стать кожного учня;
— бали, виставлені класним керівником у графі НА-навчальна активність;
— бали, виставлені класним керівником у графі ТА-трудова активність;
— бали, виставлені класним керівником у графі СА — соціальна активність.

Дорослий може оцінити кожного учня в діапазоні від 0 до 3. Де:
— 0 – пасивність;
— 1 — активність низька, проявляється під тиском дорослих;
— 2 – активність досить висока, але проявляється задля похвали;
— 3 – висока активність задля задоволення.

Крок 3. Неофіційні дані

Неофіційні дані вводяться за результатами опитування учнів колективу. На дошці пишеться список класу з номерами та прізвищами учнів (той же, що і для офіційних даних) Учні повинні відповісти на п’ять питань:
— З ким би з однокласників ти хотів жити в одному під’їзді ?
— Хто тобі не подобається, з ким важко спілкуватися?
— Хто підтримує тебе, ділиться з тобою думками, переживаннями, допомагає тобі ?
— Хто тримається від тебе в стороні, не хоче спілкуватись з тобою, не виявляє чуйності ?
— З ким би ти сів на контрольній якби була можливість консультуватись ?

Як відповідь, учні вказують номер за списком того, кого мають на увазі. При цьому можна вказувати кількох людей одночасно при відповіді на кожне питання, але не більше 5.

Опитування учнів можна проводити на аркушах папера, після чого дані вводяться в комп’ютер.

Розрахунок результатів

За результатами опитування програма:
1. Розраховує соціометрію.
2. Координатну соціограму.
3. Розраховує структуру колективу.
4. Показує діаграму розподілення колективу.
5. Показує взаємовибори опитуємих.
6. Розраховує референтометрію.

  Крок 1. Розрахунок соцометрії

Це матриця виборів учнів. Вона включає прізвища та номери учнів як по вертикалі, так і по горизонталі.
Відображає взаємовибори учнів за номерами питань. Де по горизонталі показано хто вибрав цього учня (1,3 — позитивні вибори; 2,4 – негативні вибори), а по вертикалі — кого цей учень вибрав сам.

В правій частині відображено статус учня в колективі:
(R+) сума позитивних виборів
(R-) сума негативних виборів
(Сум) різниця між позитивними та негативними виборами

Крок 2. Отримання координатної соціограми

КСМ дозволяє побачити графічне зображення статусу учня у колективі, відношення до нього як з боку дітей (Si), так і з боку значимого дорослого (Ci).
Квадрат А — включає номери дітей які знаходяться в активі (їх добре сприймають як діти так і дорослі). А3 — явні лідери.
Квадрат B – (ізоляція, відторгнення) включає номери дітей, які самостверджуються за рахунок дорослих.

Квадрат D

так званий пасив, їх добре сприймають діти, але, за якимись показниками, вони не є соціально прийнятними для дорослих.

Квадрат E — група ризику. Погано сприймаються як дітьми так і дорослими. E3 – найгірший статус.

Потрібно звернути особливу увагу на дітей, що попали до квадрату B. Якщо в них є хоча б один взаємовибір — не можна вважати їх повністю ізольованими або відторгнутими.

Крок 3. Аналіз структури колективу

Одним з основних результатів роботи програми можна вважати таблицю структури колективу, де відображаються 5 груп опитуваних:
1. Актив
2. Пасив
3. Відторгнуті
 4. Ізольовані
5. Група ризику

Це дуже зручно для класного керівника. Дає змогу швидко знайти учнів, що потребують особливої уваги.
Додатковими можливостями програми є можливість друку результатів у виді звітів до опитування, а також передача деяких з них у Microsoft Word для подальшого використання. Крім того, існує можливість представлення структури колективу у виді діаграми.

Крок 4. Взаємовибір

При аналізі результатів опитування психолог може використовувати як СМ і КСМ, так і вікно взаємовибору, де відображається інформація про тих, хто вибирає опитуваного і кого вибирає сам опитуваний. Це дозволяє побачити результат опитування та можливість впливу на даного члена колективу.

 

Крок 5. Діаграма розподілення колективу

Наглядно показує наскільки згуртований колектив та процентне співвідношення різних його груп.

 

Крок 6. Референтометрія

Показує лідерів у навчанні, тобто хто з учнів є найбільш впливовим з точки зору навчання
Порівняння з СМ дає змогу через вплив на сильних учнів “підтягнути” відстаючих.
Формується за відповідями на питання: “З ким би ти сів на контрольній, якщо б була можливість консультуватися”.
РМ також важлива для роботи з дітьми груп ізоляція і відторгнення.
Якщо ці учні отримали велику суму по референтометрії, то з ними потрібно працювати як класному керівнику, так і психологу в плані покращення їх комунікативних навичок та включення в життя класу.

Крок 7. Отримання звітів

Загальні звіти залишаються як у класного керівника так і у психолога.
Тестування бажано проводити два рази на навчальний рік, наприкінці 1 та 4 чверті.

Купити програму Соціометрія
Купить программу Социометрия